Technieklessen voor alle Tholenaren

Technet Tholen heeft, na het bericht dat het Westerpoort verdwijnt uit Tholen, gesleuteld aan een oplossing voor de technische talenten die openbaar onderwijs volgen.

Na een overleg op bestuurlijk niveau is op 18 juni, is tijdens een verenigingsoverleg van Technet, de samenwerking met Prinsentuin in Halsteren vastgelegd.
Alle leden hebben medewerking toegezegd in het vormgeven van de toekomstige technieklessen, stages en leslokalen in de nieuw te vormen technische vleugel te Halsteren.

Alle facetten van het techniekonderwijs, waar vraag naar is in het Thoolse bedrijfsleven, zullen geïnventariseerd worden, zodat opleidingen aansluiten bij de vraag. Hierdoor kunnen de jeugdige talenten beter uitstromen naar een beroepsopleiding en werk.

In 2014 maken 3 VMBO scholen deel uit van TechnetTholen. Het Calvijncollege te Tholen, het Calvijncollege te Krabbendijke en de VMBO in Halsteren. Op deze wijze kunnen we alle Thoolse technische leerlingen ondersteuning bieden bij hun leerweg in de techniek. Alleen voor de theorie gaan ze over de brug en de dam, de praktijk kunnen ze in hun eigen gemeente volgen. TechnetTholen slaat zo letterlijk een brug tussen de scholen en het technische bedrijfsleven.

Wat het verdwijnen van het Westerpoort betekent voor de Thoolse Techniek Dag in 2014 en daarna is nog niet duidelijk. Er is uitgesproken dat we gezamenlijk naar een oplossing daarvoor zoeken. In 2013 is de 6e Thoolse Techniek Dag op 14 november.