Wat is Technet Tholen?      

Technet Tholen is een vereniging die zich ten doel stelt de techniek te promoten in Tholen en omgeving. De leden zijn bedrijven

en VMBO scholen.

Wij doen dit door samen te werken met de VMBO scholen in het

organiseren van stageplaatsen, en ondersteuning bij lesopdrachten.

Voor de basisscholen bieden we vanuit de bedrijven en VMBO scholen

technieklessen aan, hiervoor kunt u meer lezen op deze site.

Een ieder is vrij om te downloaden wat men wenst, afspraken maken met

bedrijven en andere verzorgers van gastlessen is alleen voor de basisscholen

die participeren in het project "techniek op Tholen", dit gebeurt middels een inlogcode.

Ook geïnteresseerd in samenwerking, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Technet Tholen biedt leerkrachten, docenten en decanen:

  • Inzicht in het (totaal)aanbod aan technische lesmaterialen en ideeën, techniekactiviteiten en excursies, zowel binnen- als buitenschools.
  • Contacten met bedrijven voor bedrijfsbezoeken en gastlessen.
  • Informatie over netwerken in de regio voor kennisuitwisseling tussen scholen onderling en scholen en bedrijven.

Technet Tholen voor bedrijven


Technet Tholen biedt bedrijven in Zeeland de mogelijkheid om techniek zichtbaar te maken voor het onderwijs.  Wij nodigen

bedrijven van harte uit om mee te werken! in de vorm van het verzorgen van bedrijfsbezoeken, gastlessen en docentenstages.

Technet Tholen ondersteunt bedrijven in het realiseren van kwalitatief goede bedrijfsbezoeken die aansluiten op de belevingswereld

van de leerlingen.

Als lid van Technet Tholen lever je een bijdrage aan toekomstig personeel en ben je verzekerd van een goed werkend netwerk

die de instroom van leerlingen in de techniek promoot.

Het levert scholen en bedrijven veel op: aantrekkelijk onderwijs, onderlinge samenwerking, kennisuitwisseling én meer jongeren

die kiezen voor techniek.